آموزش استفاده از پروژه افترافکت در کم تازیا بدون رندر های تکراری !

اگر تولید محتوا می کنید ، حتما به عناصر مختلف افترافکت برای استفاده در ویدیوهایی که میسازید ، نیاز پیدا کرده اید! چقدر خوب است که فقط یکبار یک پروژه افترافکت را رندر بگیریم و بار ها در کم تازیا از آن استفاده بکنیم. با آسمان اندروید همراه باشید.