قابلیت جدید گوگل فوتوز تبدیل تصاویر 2 بعدی به سه بعدی را ممکن می سازد !

با بررسی جدیدترین قابلیت گوگل فوتوز (Google Photos) با آسمان اندروید همراه باشید. تبدیل تصاویر ساده دو بعدی به یک حالت سینماتیک 3 بعدی حالا …

قابلیت جدید گوگل فوتوز تبدیل تصاویر 2 بعدی به سه بعدی را ممکن می سازد ! ادامۀ مطلب »